Napriek obrovskej ponuke textilu v našich obchodoch, sa čoraz viac šikovných rúk vracia k vlastnej tvorbe. Šijacie stroje po našich starých mamách dostávajú svoju druhú šancu a mamičky skúšajú na svojich malých drobčekoch svoje prvé výtvory. Šitie vlastných výrobkov rozhodne nie je potreba dnešnej doby. Avšak isto každý, kto privoňal k šitiu, nám dá za pravdu, že je to úžasný spôsob relaxu. Okrem novonadobudnutej zručnosti prináša veľkú radosť z vlastného diela, ktoré môže rovnako tak potešiť aj obdarovanú osobu.

V dnešnej konzumnej spoločnosti, kedy ponuka výrazne prevyšuje dopyt, sa stáva “handmade”, vlastná tvorba akýmsi spôsobom sebavyjadrenia a sebaprezentácie. Chceme sa odlíšiť od druhých a z času na čas mať na sebe niečo jedinečné a originálne. No a čo môže byť výnimočnejšie ako vlastný ušitý kúsok?

Veľmi dobre si uvedomujeme, že aj keď niektoré zhotovené výrobky vyzerajú vo svojej finálnej podobe jednoducho, sú za nimi hodiny práce – od samotnej myšlienky, čo vyrobíme, cez hľadanie a výber látok, až po realizáciu samotného výrobku. Bez vynaloženého času a energie by skrátka nikdy nevznikol. A práve ČAS je v súčasnosti jednou z najvzácnejších komodít.

Želáme si, aby aj našim pričinením bol váš výrobok nielen krásny, ale aj kvalitný. Preto už takmer všetky naše látky nesú označenie OEKO-TEX STANDARD 100.

Čo to vlastne znamená?

OEKO-TEX® STANDARD 100 je celosvetovo známe označenie pre textil testovaný na škodlivé látky. Výrobky, resp. materiál označený týmto certifikátom znamená dôveru zákazníkov a vysokú bezpečnosť výrobkov.

Ak má textilný výrobok štítok STANDARD 100, môžete si byť istí, že každá zložka tohto výrobku, t. j. každá niť, gombík a ďalšie príslušenstvo, bola testovaná na prítomnosť škodlivých látok a že výrobok je preto neškodný pre ľudské zdravie. Test vykonávajú nezávislé partnerské inštitúty OEKO-TEX® na základe rozsiahleho katalógu kritérií OEKO-TEX®. Pri teste zohľadňujú početné regulované a neregulované látky, ktoré môžu byť škodlivé pre ľudské zdravie. V mnohých prípadoch limitné hodnoty pre STANDARD 100 presahujú národné a medzinárodné požiadavky. Katalóg kritérií sa aktualizuje najmenej raz ročne a rozširuje sa o nové vedecké poznatky alebo zákonné požiadavky. Pre výrobcov a zákazníkov nie je ľahké každý deň udržiavať prehľad o právnej situácii týkajúcej sa škodlivých látok. Naši experti z inštitútov OEKO-TEX® to robia za vás.